1) Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2017/2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu w dniu 6 października 2017 r. zainaugurowała jubileuszowy 20-ty rok akademicki. Tym samym w mury Uczelni wkroczyło 1115 studentów nowoprzyjętych na studia I oraz II stopnia. Łącznie na 12 kierunkach studiów I stopnia, 5 kierunkach studiów II stopnia oraz 1 kierunku jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2017/18 kształcić się będzie 3448 studentów, w tym 763 osób na studiach niestacjonarnych. ...

2) Koncert Integracyjnego Zespołu Pieśni i Tańca MAZOWIACY

W dniach 17–18 listopada 2017 r. w Auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej gościliśmy Pana Profesora Leszka Plocha wraz z Integracyjnym Zespołem Pieśni i Tańca MAZOWIACY, którego jest założycielem. Zespół swoim występem uświetnił obchody 20-lecia istnienia Uczelni. ...