1) „Bionika w Inżynierii Produkcji” wykład otwarty prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja w Instytucie Technicznym, 9 listopada 2017 r.

2) IX Międzynarodowa Konferencja Pedagogicznych Kół Naukowych „Pedagog w kontekstach współczesności”, 7–8 grudnia 2017 r.

3) Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych „Społeczeństwo XXI wieku – problemy i wyzwania”, 7–9 grudnia 2017 r.

4) Wykład otwarty Wiesława Janczyka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów, 22 stycznia 2018 r.

5) Wampiriada, 25 stycznia 2018 r.

6) XXVIII Plenarne Zgromadzenie KRePSZ, Nowy Sącz-Rytro, 21–24 marca 2018 r.