1-50

 Numer  uchwały  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2017 17.03.2017 r.  w sprawie wyrażenia opinii o powołanie dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej  
 2/2017 17.03.2017 r.  w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
 3/2017 17.03.2017 r.  w sprawie zatwierdzenia planu inwestycji i remontów na 2017 rok  
 4/2017 17.03.2017 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania przewodniczących stałych komisji senackich  
5/2017 17.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia wykładów nauczycielom akademickim, nieposiadającym stopnia naukowego  
6/2017 17.03.2017 r. w sprawie wyrażenia opinii o powierzenie prowadzenia seminarium dyplomowego nauczycielowi akademickiemu, nieposiadającemu stopnia naukowego  
7/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kierunku „Położnictwo” na studiach pierwszego stopnia, o profilu praktycznym  
8/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
9/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
10/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla pielęgniarek oraz przyjęcia programu kształcenia  
11/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Leczenie ran” dla położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
12/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Terapia bólu ostrego u dorosłych” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
13/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
14/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego” dla pielęgniarek oraz przyjęcia programu kształcenia  
15/2017 17.03.2017 r. w sprawie utworzenia kursu specjalistycznego „Wywiad i badanie fizykalne” dla pielęgniarek i położnych oraz przyjęcia programu kształcenia  
16/2017 17.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej oraz zakresu egzaminu wstępnego na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia, w roku akademickim 2017/2018  
17/2017 17.03.2017 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym kierunku „Lingwistyka dla biznesu”, w roku akademickim 2017/2018  
18/2017 17.03.2017 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów

załącznik

 
19/2017 17.03.2017 r.

w sprawie oceny okresowej funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia

załącznik