Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2017 r.

1-

Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2017  02.01.2017 r.

 w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów

 
 2/2017  23.01.2017 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

 Zarządzenie Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

załącznik do Zarządzenia Nr 59/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu

Zarządzenie Nr 64/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

3/2017 24.01.2017 r.  w sprawie kalkulacji kosztów oraz zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach

Zarządzenie Nr 23/2010 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne na studiach podyplomowych i kursach dokształcających

Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 17 października 2014 r. w sprawie kalkulacji kosztów oraz zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, świadczone na studiach podyplomowych, kursach dokształcających i szkoleniach

 

4/2017 25.01.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
5/2017 31.01.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Zarządzenie Nr 87/2015 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Zarządzenie Nr 10/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 24 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów

Zarządzenie Nr 13/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów 

6/2017 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
7/2017 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
8/2017 08.02.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
9/2017 08.02.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów Zarządzenie Nr 88/2015 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów  
10/2017 15.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
11/2017 15.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2017 20.03.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątku trwałego Zarządzenie Nr 37/2016 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątku trwałego  
13/2017 21.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
14/2017 27.03.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
15/2017 28.03.2017 r. w sprawie polityki kadrowej, prowadzonej w odniesieniu do nauczycieli akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  
16/2017 03.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
17/2017 07.04.2017 r. w sprawie dnia wolnego od zajęć dydaktycznych  
18/2017 18.04.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji zajęć z wychowania fizycznego  
19/2017 24.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
20/2017 24.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
21/2017 28.04.2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnych  
22/2017 28.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2017/2018  
23/2017 28.04.2017 r. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2017/2018  
24/2017 28.04.2017 r. w sprawie powierzenia obowiązków komisjom rekrutacyjnym i egzaminacyjnym podczas rekrutacji na rok akademicki 2017/2018  
25/2017 28.04.2017 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2017/2018  
26/2017 11.05.2017 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych  
27/2017 11.05.2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
28/2017 11.05.2017 r. w sprawie trybu i zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz nostryfikacyjnych