Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2019 r.

1-3

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2019  02.01.2019 r.  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2019 11.01.2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów  
 3/2019 16.01.2019 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2019  21.01.2019 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2019 22.01.2019 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 6/2019 31.01.2019 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
7/2019 31.01.2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Załącznik

 
 8/2019 14.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 9/2019 19.02.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
10/2019      
 11/2019  14.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
12/2019 14.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. stypendiów dla pracowników i studentów  
 13/2019  28.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 14/2019  28.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 15/2019  28.03.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie trybu i zasad finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych oraz nostryfikacyjnych  
16/2019  23.04.2019 r. w sprawie ustalenia terminarza rekrutacji na rok akademicki 2019/2020  
 17/2019  23.04.2019 r. w sprawie opłaty wnoszonej przez osoby ubiegające się o przyjęcie na studia od roku akademickiego 2019/2020  
18/2019 23.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  
19/2019 23.04.2019 r. w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym w roku akademickim 2019/2020  
20/2019      
21/2019 29.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
22/2019 30.04.2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
23/2019      
24/2019      
25/2019      
26/2019 13.05.2019 r. w sprawie godzin wolnych od zajęć dydaktycznych