Zarządzenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w 2019 r.

1-3

 Numer zarządzenia  Data  W sprawie  Akty powiązane
 1/2019  02.01.2019  w sprawie ustalenia kosztu wyżywienia studentów  
 2/2019 11.01.2019  zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów  
 3/2019 16.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 4/2019  21.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 5/2019 22.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 6/2019 31.01.2019  w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
7/2019 31.01.2019

zmieniające zarządzenie w sprawie Polityki (zasad) rachunkowości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Załącznik

 
 8/2019 14.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej  
 9/2019 19.02.2019 w sprawie powołania Komisji Przetargowej