POMOC MATERIALNA

 

Wzory wszystkich wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 zostaną opublikowane niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia Rektora w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

 

Termin i miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej zostanie podany w późniejszym czasie.

 

 

INNE DRUKI

wniosek o obniżenie opłaty za powtarzanie przedmiotu lub semestru

wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

wniosek o zwiększenie limitu ASAP

zał. do wniosku o obniżenie opłaty - oświadczenie o dochodzie z ostatnich trzech miesięcy

zał. do wniosku o obniżenie opłaty - oświadczenie PESEL - NIP do deklaracji PIT

wniosek o wydanie skierowania na wyjazd studenta

umowa dotycząca używania samochodu prywatnego przez studenta

ewidencja przebiegu pojazdu