Edukacja wojskowa studentów w ramach „Legii Akademickiej”


Szanowni studenci!

Przed Wami szansa uzyskania dodatkowych kwalifikacji w związku z uruchomionym w roku 2017 programem pilotażowym ochotniczego szkolenia wojskowego studentów pod nazwą „Legia Akademicka”. Szkolenie jest bezpłatne.

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uchwały Senatu w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu do programu pilotażowego „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, organizatorem części teoretycznej będzie Rektor uczelni, natomiast organizatorem części praktycznej w formie ćwiczeń poligonowych będzie Ministerstwo Obrony Narodowej.

Edukacja wojskowa studentów w ramach Legii Akademickiej zakłada realizację treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych.


Spotkanie informacyjne z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, odbędzie się w dniu 6 listopada 2017 r. w godz.:

1) 11.00 – 12.00 – w Auli Instytutu Kultury Fizycznej,

2) 12.30 – 13.30 – w Auli Instytutu Technicznego.

Szczegółowe informacje na temat zasad realizacji projektu będzie można uzyskać na stronie:

http://www.wojsko-polskie.pl/pl/pages/pilotazowy-program-ochotniczego-szkolenia-studentow-legia-akademicka-l/

Chęć wzięcia udziału w programie proszę zgłaszać przez złożenie wniosku na spotkaniu informacyjnym lub w Dziale Spraw Studenckich i Kształcenia od 27 października do 7 listopada 2017 r.
Wniosek do pobrania ze strony: http://www.wojsko-polskie.pl/f/pages/atts/2017/10/20171020_wniosek_o_przystapienie_do_programu_Legii_Akademickiej_SzG.pdf

 

legia akademicka