Ogłoszenia, zarządzenia i uchwały

  UWAGA STUDENCI!
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017

 

Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2016/2017 /tekst ujednolicony/

ZARZĄDZENIE Nr 2/2017 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 64/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 października 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

ZARZĄDZENIE Nr 59/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19 września 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów

Załącznik do zarządzenia 59/2016 - treść regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2016/2017

 

ZARZĄDZENIE Nr 69/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

ZARZĄDZENIE Nr 60/2016 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne

Dostępne formy pomocy

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów

 

INFORMACJA NA TEMAT STYPENDIÓW MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA NA ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia należy składać w Rektoracie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, Dział Spraw Studenckich i Kształcenia, pokój 107,

od 21 sierpnia 2017 r. do 11 września 2017 r.

Pliki do pobrania:

Wskazówki dotyczące wypełniania wniosku o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

Wniosek o przyznanie stypendium - WZÓR

Wniosek o przyznanie stypendium – AKTYWNY FORMULARZ

 

UWAGA STUDENCI!
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

stypendium socjalne*

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

stypendium Rektora dla najlepszych studentów

zapomoga

 

Termin i miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej zostanie podany w późniejszym czasie. 

 

* Studenci studiów stacjonarnych, mieszkający w Domu Studenta lub w innym obiekcie niż Dom Studenta, którzy złożą stosowne oświadczenie (załącznik nr 4) mogą otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Druki do pobrania

Wzory wszystkich wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujące w roku akademickim 2017/2018 zostaną opublikowane niezwłocznie po podpisaniu Zarządzenia Rektora w sprawie regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów.

Termin i miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy materialnej zostanie podany w późniejszym czasie.