Adres Biura Uczelnianej Rady Samorządu Studentów:
Dom Studenta, ul. Długosza 61, pokój 10

Nr. Telefonu: 507-537-531

Dyżury:

Wtorek 8:30-11:10

Środa 10:00- 11:00