Skład Uczelnianej Rady Samorządu Studentów

 

Prezydium
Monika Dyrlaga - Przewodnicząca URSS

Anna Surówka - I. Zastępca przewodniczącego URSS

Agnieszka Kosecka - II. Zastępca przewodniczącego URSS

Michał Mazurkiewicz - Sekretarz

Instytut Ekonomiczny

Czesław Gruca

Instytut Pedagogiczny

Kinga Piszczek

Instytut Techniczny

Michał Kowalczyk

Artur Świgut

Instytut Zdrowia

Katarzyna Liptak

Jakub Piekarski

Instytut Języków Obcych

Mariusz Wojciechowski