21 grudnia 2016 r. odbyło się kolejne Sądeckie Konwersatorium Naukowe w Instytucie Ekonomicznym.

Gościem PWSZ był Leszek Krawczyk – znany dziennikarz, korespondent Wirtualnej Polski z Waszyngtonu, a poprzednio Telewizji Polskiej. Przyjechał na zaproszenie dr Tomasza Zacłony – opiekuna Dziennikarskiego Koła Naukowego. W spotkaniu wzięli udział przede wszystkim członkowie Koła oraz studenci specjalności Edukacja medialna z elementami dziennikarstwa, a także inni sympatycy mediów.

Czytaj więcej

W dniu 5 grudnia 2016 r. w godz. 10.00-14.00 w Instytucie Ekonomicznym PWSZ odbył się Dzień Otwarty, podczas którego można było uzyskać informacje na temat studiów licencjackich oraz magisterskich w Instytucie Ekonomicznym, spotkać się ze studentami ekonomii i e-administracji oraz wykładowcami.

Koło Naukowe Rozwoju Regionalnego oraz Koło Naukowe Marketer i Dziennikarskie Koło Naukowe działające w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu po raz kolejny zorganizowały międzynarodowe sympozjum kół naukowych. W tym roku tematem przewodnim był „Marketing w rozwoju miast i regionów”.

Czytaj więcej

W dniu 1 grudnia 2016 r. odbyło się w Instytucie Ekonomicznym XCIII Sądeckie Konwersatorium Naukowe. Wykład na temat „Marketing terytorialny” wygłosił prof. dr hab. Andrzej Szromnik, polski ekonomista, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2002–2008 prorektor Akademii Ekonomicznej w Krakowie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Czytaj więcej

baner eu 

Projekt pt.: Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych jest projektem pozakonkursowym o charakterze koncepcyjnym, realizowanym z PO WER - Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju.

W dniu 22 listopada 2016 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbył się wykład w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem pt. "Jaką emerytką/jakim emerytem zostaniesz?".

W dniu 9 listopada 2016 r. w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się spotkanie z uczniami drugiej klasy Szkoły Podstawowej nr 7 w Nowym Sączu. Temat spotkania brzmiał "Czy reklama da się lubić?".

W dniu 18.11.2016 r. w Fundacji Sądeckiej odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące uczestnictwo studentów w XXVI Forum Ekonomicznym, którego szczególnymi uczestnikami byli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Dyrektor Organizacyjny Forum Ekonomicznego Pani Mariola Berdychowska oraz Koordynator Praktyk Forum z ramienia Uczelni: mgr Monika Makowiecka.

W dniu 16.11.2016 r., w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, odbył się Dzień Przedsiębiorczości, zrealizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.

Więcej

22 lipca odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Absolwentom Instytutu Ekonomicznego. Uroczystość miała miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni i Instytutu Ekonomicznego, Dyrektorzy poszczególnych instytutów oraz pracownicy naukowo-dydaktyczni. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele lokalnego samorządu oraz przedsiębiorstw i organizacji m.in.: Wojciech Piech – Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Tomasz Cisoń, Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna, Ryszard Skwarczek – Prezes Zarządu Piwniczanka, Marcin Bulanda – Prezes Zarządu LGD „KORONA SĄDECKA”.