Charakterystyka

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oferuje swoim studentom studia licencjackie trwające 6 semestrów w ramach jednego kierunku – Ekonomia, umożliwiając równocześnie po 3 semestrze nauki wybór specjalności, spośród czterech dostępnych:

  • Administracja i finanse sektora publicznego,
  • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw,
  • Ekonomika turystyki i rekreacji,
  • Zarządzanie projektami.

Podkreślenia wymaga fakt, że wybór specjalności w ramach kierunku Ekonomia nie ogranicza możliwości podejmowania studiów magisterskich. Oznacza to, iż niezależnie od wybranej specjalności absolwent kierunku Ekonomia ma możliwość kontynuacji studiów drugiego stopnia na takich kierunkach jak np.: ekonomia, europeistyka, gospodarka i administracja publiczna, finanse i rachunkowość czy zarządzanie. Poza wyżej wymienionymi kierunkami absolwenci mogą kontynuować naukę na innych studiach z obszaru nauk społecznych oraz wielu spośród humanistycznych. W staraniach o II stopień przesądzające znaczenie ma kierunek studiów (Ekonomia), a nie specjalność w ramach kierunku.