pe small

Rekrutacja do Projektu!!!

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Absolwent z pomysłem na siebie – podniesienie kompetencji studentów Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Nowym Sączu.

 

Cel projektu: Poprawa sytuacji studentów PWSZ w Nowym Sączu na rynku pracy poprzez podniesienie kwalifikacji pożądanych przez pracodawców.

 

Finansowanie: Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 1 303 143,39 zł z czego dofinansowanie wynosi 1 230 329,13 zł.

 

Dokumentacja rekrutacyjna: Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami dostępny jest w Biurze projektu, Instytut Ekonomiczny, pokój 05 (parter) oraz na stronie internetowej: www.pwsz-ns.edu.pl/ie

 

Termin rekrutacji:  22.01 - 05.02.2018 r. w godzinach pracy Biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

 

Studenci mogą wybrać jeden z poniżej wskazanych pakietów obejmujących trzy rodzaje wsparcia, wiąże się to z koniecznością złożenia formularza rekrutacyjnego wraz z odpowiednimi załącznikami:

 

Pakiet I

1. Certyfikowany kurs dla kandydatów na specjalistę ds. Rachunkowości

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników Pakietu I

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:

1. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony rok akademicki (tj. rok 2016/2017) lub w przypadku studentów I roku studiów magisterskich Zaświadczenie o średniej ocen z całego procesu kształcenia na studiach licencjackich – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ

2. Zaświadczenie o ocenie z przedmiotu Podstawy rachunkowości – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ

3. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

4. Opinia doradcy zawodowego – wydaje Akademickie Biuro Karier, Rektorat PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, pok. 13 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się, tel. kom. 0 601 860 042, dni pracy poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30.

 

Pakiet II

1. Certyfikowane szkolenie PRINCE2

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

Pakiet III

1. Certyfikowane szkolenie „Pilot wycieczki”

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

Pakiet IV

1. Certyfikowany kurs Reservation Fundamentals Training

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Przedsiębiorczy absolwent

3. Wizyty studyjne w obiektach turystycznych (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

Pakiet V

1. Zajęcia praktyczne z pracodawcami

2. Dodatkowe zajęcia praktyczne: Kariera na odpowiednim biegu

3. Wizyty studyjne w podmiotach administracji publicznej (dwie 3-dniowe wizyty studyjne)

 

Dokumenty rekrutacyjne dla kandydatów na uczestników Pakietu II-V

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami:

1. Zaświadczenie o średniej ocen za ostatni ukończony rok akademicki (tj. rok 2016/2017) lub w przypadku studentów I roku studiów magisterskich Zaświadczenie o średniej ocen z całego procesu kształcenia na studiach licencjackich – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ

2. Zaświadczenie o specjalności studiów – do odebrania w sekretariacie IE PWSZ

3. Oświadczenie kandydata na uczestnika projektu o swojej sytuacji na rynku pracy – załącznik nr 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

4. Opinia doradcy zawodowego – wydaje Akademickie Biuro Karier, Rektorat PWSZ w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, pok. 13 (I piętro) po wcześniejszym umówieniu się, tel. kom. 0 601 860 042, dni pracy poniedziałek-piątek, godz. 7.30-15.30.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie internetowej Instytutu Ekonomicznego www.pwsz-ns.edu.pl/ie oraz w biurze projektu w czasie trwania procesu rekrutacji.

 

Termin rekrutacji: 22.01 - 05.02.2018 r.

 

Godziny otwarcia biura projektu (w czasie trwania rekrutacji):

poniedziałek - piątek: godz. 9.00 – 14.00

za wyjątkiem dni:

24 stycznia (środa) – biuro nieczynne

25 stycznia (czwartek) - godz. 12.00-15.30

 

Dalsze informacje dotyczące zasad rekrutacji do projektu i udziału w nim dostępne są na stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl/ie

 

Dodatkowych informacji o projekcie udzielają:

· mgr Paulina Rydwańska

· mgr Joanna Marcisz

· mgr Elżbieta Bożek-Winiarska

 

Zapraszamy do udziału w projekcie!

 

Pliki do pobrania:

Regulamin
Formularz
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3