Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie. Więcej informacji

Instytut Języków Obcych - Slider

baner kdn

 

Instytut Języków Obcych

01

Kierunek Filologia otrzymał akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej w roku 2017. Studenci zdobywają wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze z zakresu wybranego języka oraz nabywają umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej. 

Praktyczne umiejętności translatorskie w połączeniu z dogłębną wiedzą z zakresu komunikacji międzykulturowej otwierają przed absolwentami specjalności perspektywę znalezienia atrakcyjnego zatrudnienia w roli tłumaczy lub asystentów językowych w rozmaitych sektorach gospodarki. W przypadku modułu biznesowego interdyscyplinarny charakter zdobytych umiejętności, obejmujących gruntowne wykształcenie filologiczne, podstawy wiedzy ekonomicznej oraz bardzo dobrą kompetencję językową z zakresu dwóch języków obcych uwzględniającą specyfikę komunikacji biznesowej, stwarza możliwość pracy w środowisku firm rodzimych oraz międzynarodowych, urzędów, fundacji, w sektorze usług itp. Tytuł licencjata uprawnia do podjęcia studiów magisterskich na pokrewnych kierunkach w kraju i za granicą.

W ramach kierunku Filologia:

Język angielski:
Grupa zajęć specjalizacyjnych:
Dwujęzyczny – tłumaczeniowy
Język angielski w biznesie
Język angielski – tłumaczeniowy

Język niemiecki:
Grupa zajęć specjalizacyjnych:
Język niemiecki w biznesie
Język niemiecki – tłumaczeniowy

Język rosyjski:
Grupa zajęć specjalizacyjnych:
Język rosyjski w biznesie
Język rosyjski – tłumaczeniowy

CZYTAJ WIĘCEJ

 

Kierunek Lingwistyka dla biznesu, uruchomiony w roku 2017, to nowoczesna oferta edukacyjna pozwalająca uzyskać jednocześnie kilka różnych kompetencji przydatnych na współczesnym, dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Absolwent kierunku Lingwistyka dla biznesu oprócz języka ogólnego będzie swobodnie posługiwał się w mowie i piśmie specjalistycznymi rejestrami języka. Zaprojektowany kierunek studiów będzie mieć profil praktyczny. Oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych języków obcych, program studiów zawiera przedmioty z obszaru ekonomii i zarządzania, ze szczególnym naciskiem położonym na wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz kadra kierownicza na współczesnym rynku pracy. 

CZYTAJ WIĘCEJ

 

 

04

 

Banery

ul2019 pwsz projekty eu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa interreg logo copy

Partnerzy

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39

Instytut Języków Obcych - Mapy Google

Stopka

 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • YouTube

Kontakt

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
Instytut Języków Obcych

 

ul. Kochanowskiego 44
33-300 Nowy Sącz

 

tel. +48 18 547-56-08
tel. +48 18 441-45-72 (tel. rekrutacyjny)
fax: (0–18) 441–24–71
e-mail: ijo@pwsz-ns.edu.pl