Studia pierwszego stopnia

Filologia

Charakterystyka

Instytut Języków Obcych powstał w roku 1998, na bazie funkcjonującego od kilku lat Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych. Stał się on częścią PWSZ w Nowym Sączu - uczelnia rozpoczęła działalność z dniem 1 lipca 1998 roku.

 

Podstawowym celem wszystkich modułów specjalizacyjnych jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie języka biznesu. Studenci zostaną przygotowani do pracy translatorskiej w różnych dziedzinach zawodowych z różnymi typami tekstów użytkowych. Nabyte, praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne wykonywanie tłumaczeń – zarówno pisemnych jak i ustnych - w dziedzinie ekonomii, prawa, turystyki i nauk technicznych.

 

Absolwenci poszczególnych modułów wszystkich trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

 

Niewątpliwym atutem bazy dydaktycznej jest pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych, w której studenci zapoznają się z technikami przekładu konferencyjnego oraz z innymi formami tłumaczeń ustnych (tłumaczenie konsekutywne, a vista, szeptane). Pracownie i sala wykładowa zostały doposażone w ramach projektu „Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa”.

 

Absolwenci wybranych modułów specjalizacyjnych będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

 

ijo nowa ulotka 1

ZOBACZ ULOTKĘ

 

Wymiany studenckie i dalsze możliwości rozwoju:


Studenci IJO licznie korzystają z wyjazdów zagranicznych do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, a w ramach programu Erasmus wyjeżdżają także na stypendia. Mogą ponadto podnosić kwalifikacje na kursach i seminariach organizowanych przez Instytut Brytyjski, Instytut Goethego, Instytut im. Aleksandra Puszkina i Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W Instytucie kilka razy w roku odbywają się także warsztaty metodyczne organizowane przez wydawnictwa zagraniczne: Longman, Oxford University Press, Macmillan, Cambridge University Press, LektorKlett, Hueber.

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

 

ijo nowa ulotka 2

ZOBACZ ULOTKĘ

 

Lingwistyka dla biznesu

Charakterystyka

 

W roku akademickim 2019/2020 dodatkowo rekrutujemy na poszczególne kombinacje językowe:

- język angielski z językiem chińskim,
- język rosyjski z językiem chińskim,
- język niemiecki z językiem szwedzkim.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

fe power poziom pl 1 rgb 

Lingwistyka dla biznesu

Decyzją z dnia 4 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Lingwistyka dla biznesu.

Studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Absolwent kierunku Lingwistyka dla biznesu oprócz języka ogólnego będzie swobodnie posługiwał się w mowie i piśmie specjalistycznymi rejestrami języka. Zaprojektowany kierunek studiów będzie mieć profil praktyczny. Oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych języków obcych, program studiów zawiera przedmioty z obszaru ekonomii i zarządzania, ze szczególnym naciskiem położonym na wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz kadra kierownicza na współczesnym rynku pracy.

Na pierwszym roku studiów studenci kierunku Lingwistyka dla biznesu wybierają dwa obowiązkowe języki obce (język A i język B). Język A jest językiem wiodącym. Ogólna liczba godzin zajęć prowadzona w tym języku wynosi 885. Język drugi (B) zakłada łączną liczbę zajęć w liczbie 645. Językami do wyboru na kierunku Lingwistyka dla biznesu są: język angielski, język rosyjski i język niemiecki.

 

Atuty kierunku

 • 1000 godzin praktycznej nauki języka wiodącego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski)
 • 600 godzin nauki drugiego języka obcego do wyboru: j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. chiński lub j. szwedzki (od poziomu podstawowego)
 • większość zajęć prowadzonych w językach obcych ma formę ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów
 • połączenie studiów lingwistycznych z aspektem biznesowym
 • ograniczenie ilości wykładów na rzecz zajęć praktycznych: laboratoria, ćwiczenia i warsztaty
 • 16 zagranicznych uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+ (Czechy, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Turcja, Węgry)
 • specjalistyczne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych oraz program TRADOS
 • kierunek umożliwiający nabycie przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych zarówno dla lingwisty, tłumacza, jak i pracownika międzynarodowych korporacji

 

Kursy realizowane w ramach kierunku Lingwistyka dla biznesu:

 • Praktyczna nauka języka (język A i język B)
 • Podstawy lingwistyki
 • Fonetyka artykulacyjna (język A i język B)
 • Gramatyka kontrastywna (język A i język B)
 • Współczesna kultura w zarysie (język A i język B)
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Marketing
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Negocjacje
 • Przedsiębiorczość
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa
 • Prawo gospodarcze i podatkowe
 • Etyka pracy tłumacza w biznesie
 • Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A i język B)
 • Geografia gospodarcza obszaru (język A i język B)
 • Marka handlowa (język A i język B)
 • Korespondencja handlowa (język A i język B)
 • Międzynarodowe kontakty handlowe (język A i język B)
 • Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A i język B)
 • Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A)
 • Tłumaczenia specjalistyczne (ekonomiczne/prawnicze) (język A i język B)
 • Przedmiot fakultatywny (język A i język B)
 • Technologie informatyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Lektorat języka obcego (język B)
 • Praktyki zawodowe

1 lingwistyka dla biznesu 

2 lingwistyka dla biznesu

Studia podyplomowe

Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Charakterystyka

Rodzaj studiów: kwalifikacyjne

Adresaci:

 • nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz edukacji wczesnoszkolnej, którzy chcą uzyskać kwalifikacje niezbędne do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz w klasach I-III szkoły podstawowej

Czas trwania studiów: trzy semestry

Liczba godzin: 435

Liczba punktów ECTS: 45

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych pedagogicznych lub dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych niepedagogicznych wraz z dokumentem potwierdzającym przygotowanie pedagogiczne
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 700 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci uzyskają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III, potwierdzone świadectwem ukończenia studiów podyplomowych, kwalifikacyjnych, zgodnie z wymaganiami § 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400, z późn. zm.)

 

Kontakt: Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-08/09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Specjalista językowo-biznesowy

Charakterystyka

Rodzaj studiów: doskonalące

Adresaci:

 • osoby, które ukończyły co najmniej studia I-go stopnia i legitymują się znajomością języka angielskiego, przynajmniej na poziomie A2

Czas trwania studiów: dwa semestry

Liczba godzin: 330

Liczba punktów ECTS: 30

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • dyplom (odpis dyplomu) ukończenia studiów wyższych
 • kwestionariusz osobowy
 • 2 fotografie

Liczba miejsc: 20

Opłata za semestr: 1 600 zł

Kwalifikacje podyplomowe: absolwenci studiów podyplomowych zostaną przygotowani do sprawnej komunikacji z klientami zagranicznymi w języku angielskim oraz ograniczonej znajomości języka niemieckiego, niezbędnych w prowadzeniu własnej działalności biznesowej, a także do pracy w jednostkach działalności gospodarczej, zajmujących się marketingiem, promocją własnych towarów i usług na rynkach z obszaru państw anglo-języcznych

 

 Kontakt: Instytut Języków Obcych, ul. Kochanowskiego 44, 33-300 Nowy Sącz

Tel.: 18 547-56-08/09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kursy dokształcające

 

Sprawdź ofertę na innych kierunkach