W dniach 29-30 maja w Instytucie Języków Obcych odbyła się II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język i jego wyzwania: Język w kulturze, kultura w języku”. Konferencja ta miała szczególny wymiar, gdyż była jednym z wielu wydarzeń obchodów 20-lecia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W konferencji uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetów: Gdańskiego, Jagiellońskiego, Łódzkiego, Rzeszowskiego, Śląskiego, Warszawskiego, Wrocławskiego, Zielonogórskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Akademii Ignatianum w Krakowie, Akademii Pomorskiej w Słupsku, PWSZ w Zamościu, Centrum Edukacji Międzykulturowej w Nowym Sączu, badacze z Bośni i Hercegowiny, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz Łotwy.

Konferencję otworzył Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel, doc., a wykłady plenarne wygłosili:

· prof. dr hab. Adam Fitas (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – „Kamienie milowe polskiej świadomości kulturowej".

· prof. dr hab. Ilona Koutny (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – „Can language create culture? A case study of the planned language Esperanto".

· prof. dr hab. Jacek Waliński (Uniwersytet Łódzki) – „Not to be taken lightly: a difference in the meaning of LOVE between English and Polish".

· prof. dr hab. Lesława Korenowska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, PWSZ w Nowym Sączu) – „Александр Беляев: границы фантастики".

· prof. dr hab. Artur Czapiga (Uniwersytet Rzeszowski) – „Sposoby wyrażenia dezaprobaty w języku polskim, rosyjskim i angielskim".

Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom i Słuchaczom, którzy swoją obecnością uświetnili tak ważne dla nas wydarzenie.