Instytut Języków Obcych zaprasza na studia również NIEPEŁNOSPRAWNYCH MATURZYSTÓW.

Od kilku lat z powodzeniem studiowały i studiują u nas osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi, z problemami wzroku oraz słuchu. Instytut dostosowany jest w tej kwestii w zakresie bazy dydaktycznej (m.in. winda dla osób niepełnosprawnych), a przede wszystkim, zatrudniona jest w nim kadra, która wspiera rozwój osób niepełnosprawnych i otwarta jest na ich problemy.

asia jaminska spotkanie 2

Na zdjęciu absolwentka IJO Joanna Jamińska podczas jej autorskiego wieczorku poetyckiego, zorganizowanego we współpracy Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu, Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "GNIAZDO" i Instytutu Języków Obcych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.
(Foto: prywatne archiwum J. Jamińskiej) 

Zachęcamy do lektury artykułu, w którym m.in. na temat form wsparcia studentów niepełnosprawnych wypowiada się Rektor naszej Uczelni. Link poniżej.

dobry tygodnik sądecki logo

 

SĄDECKA PWSZ PRZYJAZNA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

niepelnosprawność plakat