instytut jo2

Instytut Języków Obcych powstał w roku 1998, na bazie funkcjonującego od kilku lat Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Stał się on częścią PWSZ w Nowym Sączu. Uczelnia rozpoczęła działalność z dniem 1 października 1998 roku.

Specjalności w ramach kierunku Filologia:

- Język angielski - translatoryka

- Język niemiecki - translatoryka

- Język rosyjski - translatoryka

 

Studenci po zaliczeniu I roku studiów wybierają jeden z dostępnych MODUŁÓW KSZTAŁCENIA przypisany do danej specjalności.

MODUŁY W RAMACH SPECJALNOŚCI

Język angielski translatoryka:

- Język angielski w biznesie

- Język angielski - tłumaczeniowy

- Dwujęzyczny - tłumaczeniowy

Język niemiecki - translatoryka:

- Język niemiecki w biznesie

- Język niemiecki - tłumaczeniowy

Język rosyjski- translatoryka:

- Język rosyjski w biznesie

- Język rosyjski – tłumaczeniowy

Podstawowym celem wszystkich specjalności jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie biznesu.

Studenci są przygotowywani do pracy translatorskiej w różnych dziedzinach zawodowych z różnymi typami tekstów użytkowych. Praktyczne umiejętności przekładu pozwalają na rzetelne wykonanie tłumaczeń - zarówno pisemnych jak i ustnych - w dziedzinie ekonomii, prawa, turystyki i nauk technicznych. Niewątpliwym atutem bazy dydaktycznej jest pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych, w której studenci zapoznają się z technikami przekładu konferencyjnego oraz z innymi formami tłumaczeń ustnych (tłumaczenie konsekutywne, a vista, szeptane).

Studenci mogą korzystać z wyjazdów zagranicznych do Chin, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Turcji i Rosji. Ponadto mogą podnosić swoje kwalifikacje na kursach i seminariach organizowanych przez Instytut Brytyjski, Instytut Goethego, Instytut im. A. Puszkina czy Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W instytucie kilka razy w roku odbywają się warsztaty metodyczne organizowane przez wydawnictwa zagraniczne: Longman, Oxford University Press, MacMillan, Heinemann, Cambridge University Press, LektorKlett, Hueber.

Program studiów obejmuje praktyki zawodowe w biurach tłumaczeń, firmach oraz instytucjach samorządowych.

 

Decyzją z dnia 4 stycznia 2017 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadał uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Lingwistyka dla biznesu.