Rada Instytutu

dr hab. Anna Walczuk, prof. PWSZ

dr hab. Lesława Korenowska, prof. PWSZ

dr Monika Madej-Cetnarowska – Przewodniczący, Dyrektor Instytutu Języków Obcych

dr Elżbieta Stanisz, doc. – Z-ca Dyrektora Instytutu Języków Obcych

dr Monika Zięba-Plebankiewicz – Kierownik ZJA

dr Grzegorz Ziętala - koordynator kierunku Lingwistyka dla biznesu

mgr Ewa Chełminiak – Kierownik ZJR

mgr Jan Walicki – Kierownik ZJN

mgr Katarzyna Kurzeja – Kierownik ZPNJO

mgr Jolanta Grygiel – Przedstawiciel opiekunów praktyk studenckich

Paweł Smoroński – Przedstawiciel studentów