dr Monika Madej-Cetnarowska

Dyrektor Instytutu Języków Obcych

 

doc. dr Elżbieta Stanisz

Wicedyrektor Instytutu Języków Obcych

 

dr Monika Zięba-Plebankiewicz

Kierownik Zakładu Języka Angielskiego

 

mgr Jan Walicki

Kierownik Zakładu Języka Niemieckiego

 

mgr Ewa Chełminiak

Kierownik Zakładu Języka Rosyjskiego

 

mgr Katarzyna Kurzeja

Kierownik Zakładu Praktycznej Nauki Języków Obcych

 

dr Grzegorz Ziętala

Koordynator kierunku Lingwistyka dla biznesu