Kierunek: Lingwistyka dla biznesu

Koordynator kierunku Lingwistyka dla biznesu: dr Grzegorz Ziętala

Opiekun 1 roku: dr Grzegorz Ziętala

Opiekun 2 roku: mgr Bożena Leś

 

Kierunek: Filologia

Zakłady:

Zakład Języka Angielskiego

Profesorowie: 

dr hab. Anna Walczuk, prof. PWSZ


Docenci:

doc. dr Elżbieta Stanisz – zastępca dyrektora IJO, Kierownik studiów podyplomowych Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Starsi wykładowcy:

dr Anna Biedrzyńska

dr Katarzyna Jasiewicz

dr Monika Zięba-Plebankiewicz – Kierownik Zakładu

mgr Dorota Kotarba


Wykładowcy:

dr Jarosław Giza

dr Michał Palmowski

mgr Daria Bogacz

mgr Anna Cetnarowska - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Filologia

mgr Marek Duło

mgr Karina Grabowska

mgr Jolanta Grygiel - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych na kierunku Lingwistyka dla biznesu

mgr Joanna Janisz

mgr Jadwiga Laszkiewicz

mgr Bożena Leś

mgr Joanna Loesch

mgr James Macfarlane

mgr Halina Mania

mgr Bogusław Pajda

mgr Teresa Sowa - Kierownik studiów podyplomowych Specjalista językowo-biznesowy

 

OPIEKUNOWIE ROKU

I rok - mgr Anna Cetnarowska

II rok - mgr Joanna Janisz

III rok - mgr Bożena Leś, mgr Bogusław Pajda

Zakład Języka Niemieckiego

 

Profesorowie:

prof. Mariola Wierzbicka

 

Wykładowcy:

dr Kurzeja Marta - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych

dr Rachela Pazdan

dr Tomasz Połomski

mgr Jan Walicki - Kierownik Zakładu

 

 

OPIEKUNOWIE ROKU

I i III rok – mgr Jan Walicki

 

Zakład Języka Rosyjskiego

Profesorowie:

dr hab. Lesława Korenowska

 

Starsi wykładowcy:

dr Monika Madej-Cetnarowska – dyrektor IJO

dr Grzegorz Ziętala

 

Wykładowcy:

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych

mgr Ewa Chełminiak - Kierownik Zakładu

mgr Barbara Kaufman

mgr Anna Pych

mgr Piotr Tokarz

 

OPIEKUNOWIE ROKU

I i II rok – mgr Anna Pych

III rok – dr Grzegorz Ziętala

Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych

mgr Janina Dębska

mgr Zofia Gawlik

mgr Agnieszka Krzeszowiak

mgr Monika Kucharska

mgr Elżbieta Kumkowska-Czyżykiewicz

mgr Katarzyna Kurzeja – Kierownik ZPNJO

mgr Małgorzata Mirek-Krause

mgr Krzysztof Mordarski

mgr Liliana Mróz

mgr Cecylia Sroka

mgr Małgorzata Stelmach

mgr Magdalena Śmiałek