Kierunek: Lingwistyka dla biznesu

Koordynator kierunku Lingwistyka dla biznesu: dr Grzegorz Ziętala

Opiekun 1 roku: mgr Bożena Leś

 

Kierunek: Filologia

Zakłady:

Zakład Języka Angielskiego

Profesorowie: 

dr hab. Anna Walczuk, prof. PWSZ


Docenci:

doc. dr Elżbieta Stanisz – zastępca dyrektora IJO, Kierownik studiów podyplomowych Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Starsi wykładowcy:

dr Anna Biedrzyńska

dr Katarzyna Jasiewicz

dr Monika Zięba-Plebankiewicz – Kierownik Zakładu

mgr Dorota Kotarba


Wykładowcy:

dr Jarosław Giza

dr Michał Palmowski

mgr Daria Bogacz

mgr Anna Cetnarowska

mgr Marek Duło - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych na specjalności translatorycznej

mgr Karina Grabowska

mgr Jolanta Grygiel - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych- moduł biznesowy  (razem z dr Katarzyną Jasiewicz)

mgr Joanna Janisz

mgr Jadwiga Laszkiewicz

mgr Bożena Leś

mgr Joanna Loesch

mgr James Macfarlane

mgr Halina Mania

mgr Bogusław Pajda

mgr Teresa Sowa - Kierownik studiów podyplomowych Specjalista językowo-biznesowy

mgr Joanna Szczepanik

 

OPIEKUNOWIE ROKU

I rok - Anna Cetnarowska

II rok - Joanna Loesch (JAT), Joanna Janisz (JAB)

III rok - Bogusław Pajda (JAT), Karina Grabowska (JAB)

Zakład Języka Niemieckiego

Profesorowie:

prof. dr hab. Mariola Wierzbicka

 

Wykładowcy:

dr Kurzeja Marta - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych

dr Rachela Pazdan

mgr Jan Walicki - Kierownik Zakładu

mgr Marta Vastmans

 

OPIEKUNOWIE ROKU

II i III rok – mgr Jan Walicki

 

Zakład Języka Rosyjskiego

Profesorowie:

dr hab. Lesława Korenowska

 

Starsi wykładowcy:

dr Monika Madej-Cetnarowska – dyrektor IJO

dr Grzegorz Ziętala

 

Wykładowcy:

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch - Opiekun Studenckich Praktyk Zawodowych

mgr Ewa Chełminiak - Kierownik Zakładu

mgr Lucyna Kądziołka

mgr Anna Pych

mgr Piotr Tokarz

 

OPIEKUNOWIE ROKU

I i II rok – mgr Anna Pych

III rok – dr Grzegorz Ziętala

Zakład Praktycznej Nauki Języków Obcych

mgr Cecylia Borgosz

mgr Janina Dębska

mgr Zofia Gawlik

mgr Agnieszka Krzeszowiak

mgr Monika Kucharska

mgr Elżbieta Kumkowska-Czyżykiewicz

mgr Katarzyna Kurzeja – Kierownik ZPNJO

mgr Krzysztof Mordarski

mgr Liliana Mróz

mgr Małgorzata Stelmach

mgr Magdalena Śmiałek