Charakterystyka

Instytut Języków Obcych powstał w roku 1998, na bazie funkcjonującego od kilku lat Kolegium Nauczycielskiego Języków Obcych. Stał się on częścią PWSZ w Nowym Sączu - uczelnia rozpoczęła działalność z dniem 1 lipca 1998 roku.

 

Podstawowym celem wszystkich modułów specjalizacyjnych jest wykształcenie wszechstronnie przygotowanych, kompetentnych językowo tłumaczy języków obcych lub specjalistów w zakresie języka biznesu. Studenci zostaną przygotowani do pracy translatorskiej w różnych dziedzinach zawodowych z różnymi typami tekstów użytkowych. Nabyte, praktyczne umiejętności przekładu pozwolą na rzetelne wykonywanie tłumaczeń – zarówno pisemnych jak i ustnych - w dziedzinie ekonomii, prawa, turystyki i nauk technicznych.

 

Absolwenci poszczególnych modułów wszystkich trzech języków: angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka, wiedzy filologicznej oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

 

Niewątpliwym atutem bazy dydaktycznej jest pracownia do nauki tłumaczeń symultanicznych, w której studenci zapoznają się z technikami przekładu konferencyjnego oraz z innymi formami tłumaczeń ustnych (tłumaczenie konsekutywne, a vista, szeptane). Pracownie i sala wykładowa zostały doposażone w ramach projektu „Rozwój infrastruktury dydaktycznej PWSZ w Nowym Sączu pod kątem nowoczesnych kierunków studiów dostosowanych do strategii rozwoju województwa”.

 

Absolwenci wybranych modułów specjalizacyjnych będą posiadali wysoką wiedzę i biegłość w zakresie praktycznej znajomości języka oraz praktycznego przygotowania do zawodu.

 

ijo nowa ulotka 1

ZOBACZ ULOTKĘ

 

Wymiany studenckie i dalsze możliwości rozwoju:


Studenci IJO licznie korzystają z wyjazdów zagranicznych do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rosji, a w ramach programu Erasmus wyjeżdżają także na stypendia. Mogą ponadto podnosić kwalifikacje na kursach i seminariach organizowanych przez Instytut Brytyjski, Instytut Goethego, Instytut im. Aleksandra Puszkina i Małopolski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

W Instytucie kilka razy w roku odbywają się także warsztaty metodyczne organizowane przez wydawnictwa zagraniczne: Longman, Oxford University Press, Macmillan, Cambridge University Press, LektorKlett, Hueber.

W IJO działa Studenckie Koło Naukowe „Lingwista”, które pozwala zainteresowanym studentom pogłębiać znajomość języków obcych, poznawać inne narodowości i kultury poprzez kontakty z obcokrajowcami przebywającymi w Polsce oraz wyjazdy zagraniczne, a także udział w warsztatach, konferencjach i badaniach naukowych.

 

ijo nowa ulotka 2

ZOBACZ ULOTKĘ