Charakterystyka

 

Lingwistyka dla biznesu

Studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu zakładają wykształcenie absolwentów biegle władających dwoma językami obcymi (język A na poziomie C1, język B na poziomie B2). Absolwent kierunku Lingwistyka dla biznesu oprócz języka ogólnego będzie swobodnie posługiwał się w mowie i piśmie specjalistycznymi rejestrami języka. Zaprojektowany kierunek studiów będzie mieć profil praktyczny. Oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu wybranych języków obcych, program studiów zawiera przedmioty z obszaru ekonomii i zarządzania, ze szczególnym naciskiem położonym na wiedzę specjalistyczną, którą powinni dysponować wysoko wykwalifikowani specjaliści oraz kadra kierownicza na współczesnym rynku pracy.

Na pierwszym roku studiów studenci kierunku Lingwistyka dla biznesu wybierają dwa obowiązkowe języki obce (język A i język B). Język A jest językiem wiodącym. Ogólna liczba godzin zajęć prowadzona w tym języku wynosi 885. Język drugi (B) zakłada łączną liczbę zajęć w liczbie 645. Językami do wyboru na kierunku Lingwistyka dla biznesu są: język angielski, język rosyjski i język niemiecki.

 

Atuty kierunku

 • 600 godzin praktycznej nauki języka wiodącego (do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski)
 • 330 godzin nauki drugiego języka obcego do wyboru: j. angielski, j. niemiecki lub j. rosyjski (od poziomu podstawowego)
 • większość zajęć prowadzonych w językach obcych ma formę ćwiczeń, warsztatów i laboratoriów
 • połączenie studiów lingwistycznych z aspektem biznesowym
 • ograniczenie ilości wykładów na rzecz zajęć praktycznych: laboratoria, ćwiczenia i warsztaty
 • 16 zagranicznych uczelni partnerskich, do których można wyjechać na stypendium w ramach programu Erasmus+ (Czechy, Francja, Hiszpania, Łotwa, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Turcja, Węgry)
 • specjalistyczne laboratorium do tłumaczeń symultanicznych oraz program TRADOS
 • kierunek umożliwiający nabycie przez absolwentów wiedzy, umiejętności i kompetencji kluczowych zarówno dla lingwisty, tłumacza, jak i pracownika międzynarodowych korporacji

 

Kursy realizowane w ramach kierunku Lingwistyka dla biznesu:

 • Praktyczna nauka języka (język A i język B)
 • Podstawy lingwistyki
 • Fonetyka artykulacyjna (język A i język B)
 • Gramatyka kontrastywna (język A i język B)
 • Współczesna kultura w zarysie (język A i język B)
 • Ekonomia
 • Zarządzanie
 • Marketing
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Negocjacje
 • Przedsiębiorczość
 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Zarządzanie i komunikacja międzykulturowa
 • Prawo gospodarcze i podatkowe
 • Etyka pracy tłumacza w biznesie
 • Komunikacja językowa w biznesie (słownictwo fachowe) (język A i język B)
 • Geografia gospodarcza obszaru (język A i język B)
 • Marka handlowa (język A i język B)
 • Korespondencja handlowa (język A i język B)
 • Międzynarodowe kontakty handlowe (język A i język B)
 • Tłumaczenia ustne z elementami tłumaczenia symultanicznego (język A i język B)
 • Narzędzia CAT w pracy tłumacza (język A)
 • Tłumaczenia specjalistyczne (ekonomiczne/prawnicze) (język A i język B)
 • Przedmiot fakultatywny (język A i język B)
 • Technologie informatyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Lektorat języka obcego (język B)
 • Praktyki zawodowe