Rok akademicki 2018/2019

Podział na grupy I roku jest dostępny w Instytucie Języków Obcych na tablicy ogłoszeń (na parterze).