W trakcie studiów student odbywa trzymiesięczne praktyki zawodowe w firmach, przedsiębiorstwach, biurach tłumaczeń, urzędach, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu i sektorze usług, które wymagają wszechstronnej znajomości języka i umiejętności translatorskich.