Wyniki ankietyzacji za rok akademicki 2017/2018

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO w roku akademickim 2017/2018:

ZJA mgr Jolanta Grygiel - średnia ocena 2,91 (liczba wypełnionych ankiet 278)
ZJN prof. Mariola Wierzbicka - średnia ocena 2,91 (liczba wypełnionych ankiet 74)
ZJR mgr Piotr Tokarz - - średnia ocena 3,00 (liczba wypełnionych ankiet 9)

Najwyżej ocenieni lektorzy w roku akademickim 2017/2018:

mgr Katarzyna Kurzeja - średnia ocena 2,93 (liczba wypełnionych ankiet 148)
mgr Elżbieta Kumkowska-Czyżykiewicz - średnia ocena 2,90 (liczba wypełnionych ankiet 241)
mgr Monika Kucharska - średnia ocena 2,85 (liczba wypełnionych ankiet 68)

Max: 3.0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,73
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,87

Wyniki ankietyzacji za semestr letni 2016/2017

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO / semestr letni 2016/2017:

ZJA mgr Joanna Loesch
ZJN mgr Lucyna Kądziołka
ZJR dr Grzegorz Ziętala
ZPNJO mgr Magdalena Śmiałek

Max: 3.0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,76
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,20

Wyniki ankietyzacji za semestr letni 2015-2016

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO / semestr letni 2015/2016:

ZJA mgr Jadwiga Rysiewicz
ZJN dr Krzysztof Nycz
ZJR dr Grzegorz Ziętala
ZPNJO mgr Katarzyna Kurzeja
IJO – gościnnie mgr Beata Kudyba

Max: 3.0

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,71
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,86

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,76
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,51

Wyniki ankietyzacji za semestr zimowy 2015-2016

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO:

 • ZJA: Loesch Joanna, mgr
 • ZJN: Wierzbicka Mariola, prof.
 • ZJR: Kaufman Barbara, mgr
 • ZPNJO: Kurzeja Katarzyna, mgr

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,70
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,54

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,97
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,75
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,50

Wyniki ankietyzacji za semestr letni 2014-2015

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO:

 • ZJA: Biedrzyńska Anna, dr; Grygiel Jolanta, mgr; Rysiewicz Jadwiga, mgr
 • ZJN: Wierzbicka Mariola, prof.; Jaśkiewicz Grzegorz, dr; Nycz Krzysztof, dr
 • ZJR: Kaufman Barbara, mgr
 • ZPNJO: Kurzeja Katarzyna, mgr
 • IJO – gościnnie: Janisz Andrzej, mgr; Kudyba Wojciech, dr

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,73
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,93

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,95
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,75
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,15

Wyniki ankiety studenckiej - semestr zimowy 2014-2015

Najwyżej ocenieni nauczyciele IJO:

 • ZJA: mgr Karina Grabowska
 • ZJN: dr Grzegorz Jaśkiewicz
 • ZJR: dr. hab Krystyna Pietrzycka-Bohosiewicz, prof. PWSZ
 • ZPNJO: mgr Katarzyna Kurzeja
 • IJO – gościnnie: dr hab. Wojciech Kudyba, prof. PWSZ

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,97
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,70
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,70

Najwyższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,99
Średnia ocena uzyskana przez lektorów IJO: 2,78
Najniższa ocena uzyskana przez lektora IJO: 2,51

Wyniki ankiety za semestr letni roku akademickiego 2013-2014

Trzej najwyżej ocenieni nauczyciele w Zakładach ZJA, ZJN, ZJR:

 1. Kaufman Barbara, mgr 3,00
 2. Madej - Cetnarowska Monika, dr 3,00
 3. Chełminiak Ewa, mgr 2,97

Lektorzy:

 1. Serafin Barbara, mgr 2,99
 2. Ignaczak Małgorzata, mgr 2,98
 3. Kurzeja Katarzyna, mgr 2,98

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00 bardzo dobra
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,66 bardzo dobra
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,01 przeciętna

Wyniki ankietyzacji - semestr zimowy 2013-2014

Trzej najwyżej ocenieni nauczyciele w Zakładach Języka Angielskiego, Niemieckiego i Rosyjskiego:

Nauczyciele IJO:

 1. Chełminiak Ewa, mgr 2,99
 2. Madej - Cetnarowska Monika, dr 2,95
 3. Kaufman Barbara, mgr 2,94
  Ligęza Paweł, mgr 2,94
  Rysiewicz Jadwiga, mgr 2,94

Lektorzy:

 1. Kurzeja Katarzyna, mgr 2,95
 2. Serafin Barbara, mgr 2,95
 3. Kucharska Monika, mgr 2,94

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,99
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,69
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 2,09

Wyniki ankietyzacji - semestr letni roku akademickiego 2012-2013

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,72
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,71

Trzej najwyżej ocenieni nauczyciele akacemiccy:

 1. mgr Barbara Kaufman 3,00
 2. mgr Magdalena Śmiałek 3,00
 3. mgr Joanna Loesch 2,96

Wyniki ankietyzacji studentów - semestr zimowy roku akademickiego 2012-2013

Najwyższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 3,00
Średnia ocena uzyskana przez nauczycieli IJO: 2,70
Najniższa ocena uzyskana przez nauczyciela IJO: 1,80

Najlepiej ocenieni wykładowcy:

 • W Zakładzie Praktycznej Nauki Języków Obcych
  • mgr K. Kurzeja
  • mgr B. Serafin
 • W Zakładach Języka Agielskiego, Języka Niemieckiego i Języka Rosyjskiego:
  • dr Anna Biedrzyńska
  • mgr Joanna Loesch