mgr Bogusław Pajda – Przewodniczący Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Anna Walczuk

dr Marta Kurzeja

dr Paulina Wójcikowska-Wantuch

dr Grzegorz Ziętala

Jolanta Perełka – Przedstawiciel Studentów kierunku Filologia

Paweł Smoroński – Przedstawiciel Studentów kierunku Lingwistyka dla biznesu