Studia I stopnia - LINGWISTYKA DLA BIZNESU

Profil: Praktyczny

studia stacjonarne

I ROK (2017/2018) - Lingwistyka dla biznesu

 

 

Studia I stopnia - FILOLOGIA

Profil: Praktyczny (I i II rok)

Profil: Ogólnoakademicki (III rok)

studia stacjonarne

 

I ROK (2017/2018) /profil praktyczny/

specjalności:

Język angielski - translatoryka, Moduł: Dwujęzyczny - tłumaczeniowy

Język angielski - translatoryka, Moduł: Język angielski w biznesie

Język angielski - translatoryka, Moduł: Język angielski - tłumaczeniowy

Język niemiecki - translatoryka, Moduł: Język niemiecki w biznesie

Język niemiecki - translatoryka, Moduł: Język niemiecki - tłumaczeniowy

Język rosyjski - translatoryka, Moduł: Język rosyjski w biznesie

Język rosyjski - translatoryka, Moduł: Język rosyjski - tłumaczeniowy

 

II ROK (2016/2017) /profil praktyczny/

specjalności:

Język angielski - translatoryka, Moduł: Dwujęzyczny - tłumaczeniowy

Język angielski - translatoryka, Moduł: Język angielski w biznesie

Język angielski - translatoryka, Moduł: Język angielski - tłumaczeniowy

Język niemiecki - translatoryka, Moduł: Język niemiecki w biznesie

Język niemiecki - translatoryka, Moduł: Język niemiecki - tłumaczeniowy

Język rosyjski - translatoryka, Moduł: Język rosyjski w biznesie

Język rosyjski - translatoryka, Moduł: Język rosyjski - tłumaczeniowy

 

III ROK (2015/2016) /profil ogólnoakademicki/

specjalności:

Język angielski - translatoryka, Moduł: Dwujęzyczny - tłumaczeniowy

Język angielski - translatoryka, Moduł: Język angielski w biznesie

Język angielski - translatoryka, Moduł: Język angielski - tłumaczeniowy

Język niemiecki - translatoryka, Moduł: Język niemiecki w biznesie

Język rosyjski - translatoryka, Moduł: Język rosyjski - tłumaczeniowy