Działalność charytatywna

Mikołajkowa akcja studentów PWSZ i Fundacji „Będzie Dobrze”

18 grudnia studenci 1 roku filologii rosyjskiej wraz z panią mgr Anną Pych udali się z wizytą Mikołajkową do podopiecznych Fundacji "Będzie Dobrze" oraz najbardziej potrzebujących rodzin.

Wcześniej akcja mikołajkowa była przeprowadzana w Instytucie, studenci zbierali zabawki, przybory szkolne, słodycze.
Najbardziej jednak zaangażowała się grupa rusycystów, za co bardzo dziękujemy.

Dla nas uśmiech dzieci to największa nagroda.

Studenci działają w ramach studenckiego wolontariatu.

Więcej na stronie Starosądeckie.info