Dnia 8 marca 2018 r. godz. 9.00, w auli Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędą się zajęcia warsztatowe z zakresu Mechanicznego Diagnozowania i Terapii wg Koncepcji McKenziego. Prowadzący mgr Jacek Tuz – fizjoterapeuta, terapeuta dyplomowany Instytutu McKenziego Polska. Podczas zajęć przybliżone zostaną główne założenia koncepcji dotyczące diagnostyki i terapii pacjenta z bólem kręgosłupa.

                                                                  Serdecznie zapraszamy,