Skład Rady :

  • dr Tomasz Cisoń - Przewodniczący Rady Instytutu Kultury Fizycznej
  • dr Katarzyna Zwolińska - Mirek - Zastępca Dyrektora Instytutu
  • prof. dr hab. Maria Chrzanowska
  • dr hab. Stanisław Rumian, prof. nadzw.
  • dr hab. Robert Staszkiewicz, prof. nadzw.
  • dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw.
  • dr Izabela Adamowicz
  • mgr Elżbieta Maliszewska