dr Tomasz Cisoń

Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej

 

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek

Zastępca Dyrektora Instytutu Kultury Fizycznej