ZAKŁAD FIZJOTERAPII

Profesorowie:

dr hab. Zbigniew Szyguła, prof. nadzw. - Kierownik Zakładu

dr hab. Stanisław Rumian, prof. nadzw.

Starsi wykładowcy:

dr Tomasz Cisoń

Wykładowcy:

dr Piotr Czech

dr Katarzyna Ochałek

dr Marcin Ozon

dr Barbara Szpotowicz - Czech

dr Magdalena Twardowska

lek. med. Stanisława Kmieć

mgr Janusz Mirek

mgr Agata Nalepa

mgr Rafał Stabrawa

mgr Iwona Szewczyk

 

ZAKŁAD NAUK BIOMEDYCZNYCH

Profesorowie:

prof. dr hab. Maria Chrzanowska - Kierownik Zakładu

Starsi wykładowcy:

dr Izabela Adamowicz

dr Katarzyna Sztafa-Cabała

dr Katarzyna Zwolińska-Mirek

dr Renata Żabecka-Chowaniec

Wykładowcy:

dr Paweł Kożuch

dr Joanna Wyrostek

 

ZAKŁAD REKREACJI

Wykładowcy:

mgr Elżbieta Maliszewska – Kierownik Zakładu

mgr Janusz Jasielec

 

ZAKŁAD WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Profesorowie:

dr hab. Robert Staszkiewicz, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu

Docenci:

doc. dr Ewa Grygiel

Starsi wykładowcy:

dr inż. Elżbieta Cygnar

dr Julian Lubaś

Wykładowcy:

dr Monika Bigosińska

mgr Adam Biel

mgr Piotr Dobosz

mgr Aneta Małecka-Poręba

mgr Zbigniew Małek

mgr Bogdan Mężyk

mgr Dawid Zając

mgr Marta Zając