Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.

 

Zarządzenie Nr 46/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019