dr hab. Zdzisława Zacłona – Przewodnicząca Rady, Dyrektor Instytutu Pedagogicznego
mgr Bogusława Gaweł – Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogicznego
prof. dr hab. Łukasz Plesnar – Kierownik Zakładu Pedagogiki i Nauk Pomocniczych.
dr hab. Grzegorz Sztwiertnia – Kierownik Zakładu Pedagogiki Medialnej i Technologii Informacyjnej
dr hab. Przemysław Piotrowski, prof. nadzw. – Kierownik Zakładu Resocjalizacji, Diagnozy i Terapii Pedagogicznej
dr hab. Marek Szymański, prof nadzw – Kierownik Zakładu Edukacji Artystycznej i Sztuk Wizualnych
dr Anna Struzik – p.o. Kierownika Zakładu Metodyki i Podstaw Edukacji Dziecka
prof. dr hab. Krzysztof Tomalski – Członek Rady, Przedstawiciel Grupy Profesorskiej
dr hab. Wojciech Kudyba, prof. nadzw. – Członek Rady, Przedstawiciel Grupy Profesorskiej
Kinga Piszczek – Przedstawiciel Studentów