Kurs podstawowy systemu językowo-migowego

Charakterystyka

Adresaci:

 • studenci
 • absolwenci wszystkich kierunków studiów
 • słuchacze studiów podyplomowych
 • osoby zainteresowane nauką języka migowego na poziomie podstawowym

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teorii języka migowego
 • daktylografii
 • ideografii

Czas trwania kursu: 3–4 miesiące

Liczba godzin: 60

Wymagane dokumenty: kwestionariusz osobowy

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 20 osób

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Opłata za kurs: 280 zł

Efekty doskonalenia: przygotowanie do prowadzenia z osobami niesłyszącymi, nieskomplikowanych dialogów w języku migowym i przy pomocy mowy totalnej

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

               Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • zna ogólną problematykę uszkodzeń słuchu i jej konsekwencje w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej
 • przedstawia werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi
 • rozumie konieczność specjalnej edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących w celu ich poprawnego rozwoju
 • zna idee powstania Polskiego Związku Głuchych i instytucji współpracujących

Umiejętności

Absolwent:

 • stosuje ćwiczenia rozluźniające i rozciągające mięśnie palców i dłoni
 • potrafi poprawnie migać znaki alfabetu, liczebników i znaki ideograficzne zawarte w programie kursu
 • poprawnie odczytuje znaki migowe prezentowane przez instruktora
 • prowadzi w grupie nieskomplikowane dialogi migowe

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • prowadzenia konwersacji w języku migowym i przy pomocy mowy totalnej z osobami niesłyszącymi
 • wspierania osób niesłyszących podczas załatwiania spraw osobistych w urzędach i instytucjach
 • włączania się w proces rozwoju, rehabilitacji i edukacji głuchych dzieci

Plan kursu

Plan kursu

System językowo-migowy w pracy pedagogicznej i wychowawczej

Charakterystyka

Adresaci: osoby, które ukończyły „Kurs podstawowy systemu językowo-migowego”

Program kursu obejmuje między innymi zajęcia z zakresu:

 • teorii języka migowego
 • daktylografii
 • ideografii

Czas trwania kursu: 1–2 miesiące

Liczba godzin: 30

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy
 • odpis świadectwa ukończenia „Kursu podstawowego systemu językowo-migowego”

Termin składania dokumentów: nabór ciągły

Kryteria przyjęć: kolejność zgłoszeń

Liczba miejsc:

 • nielimitowana
 • kurs zostanie uruchomiony przy minimalnej liczbie 20 osób

Opłata za kurs: 200 zł

Efekty doskonalenia: absolwent kursu zna język migowy na poziomie zaawansowanym i potrafi wspierać osobę niesłyszącą w różnych sytuacjach życiowych

 

Kontakt: Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, 33-300 Nowy Sącz

              Tel.: 18 547-56-06/07, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Efekty kształcenia

Zakładane efekty kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych

Wiedza

Absolwent:

 • zna ogólną problematykę uszkodzeń słuchu i jej konsekwencje w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej
 • przedstawia werbalne i niewerbalne metody porozumiewania się z niesłyszącymi
 • rozumie konieczność specjalnej edukacji i rehabilitacji osób niesłyszących w celu ich poprawnego rozwoju
 • rozumie środowisko szkolne i przedszkolne co ułatwia lepszy kontakt z niesłyszącymi dziećmi

Umiejętności

Absolwent

 • stosuje ćwiczenia rozluźniające i rozciągające mięśnie palców i dłoni
 • potrafi posługiwać się znakami daktylograficznymi i ideograficznymi zawartymi w programie kursu z zakresu słownictwa migowego przydatnego w pracy pedagogicznej i wychowawczej
 • prowadzi sytuacyjne dialogi migowe

Kompetencje społeczne

Absolwent jest gotowy do:

 • prowadzenia konwersacji w języku migowym i przy pomocy mowy totalnej z osobami niesłyszącymi
 • wspierania osób niesłyszących podczas załatwiania spraw osobistych w urzędach i instytucjach
 • włączania się w proces rozwoju, rehabilitacji i edukacji głuchych dzieci

Plan kursu

Plan kursu