Charakterystyka kierunku

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych realizowane są w Instytucie Pedagogicznym od 2007 roku. Zajęcia prowadzą doświadczeni wykładowcy wśród, których jest wielu uznanych artystów, prezentujących swoje prace na wystawach w kraju i poza granicami, a także specjalistów, którzy przekazują studentom cenne umiejętności i wiedzę, niezbędne na współczesnym rynku pracy oraz w dalszym rozwoju zawodowym i naukowym.

Ustawicznie aktualizujemy treści kształcenia i doskonalimy bazę dydaktyczną, wyposażając pracownie i laboratoria. Monitorujemy losy naszych absolwentów, starając się zapewnić jak najlepsze przygotowanie do wejścia na rynek pracy.

Kierunek prowadzony jest na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia studentom możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

 

Oferta Instytutu obejmuje między innymi:

· realizację 480 godzin praktyki zawodowej,

· organizację zajęć praktycznych i ćwiczeniowych,

· organizację letnich plenerów artystycznych,

· profesjonalne wyposażenie zaplecza dydaktycznego,

· prowadzenie instytutowej biblioteki,

· wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

 

Studia odbywają się w formie stacjonarnej (bezpłatnej dla osób z obywatelstwem polskim lub posiadających Kartę Polaka) i niestacjonarnej (płatnej) na dwóch, nowoutworzonych specjalnościach, gwarantujących zdobycie atrakcyjnych i poszukiwanych zawodów:

· Sztuki wizualne z projektowaniem graficznym i fotografią – specjalność nienauczycielska,

· Edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią – specjalność nauczycielska.

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne Instytutu Pedagogicznego:

kadry edukacja artystyczna