Charakterystyka kierunku

 Studia na kierunku Pedagogika prowadzone są na profilu praktycznym, co oznacza, że realizowany program kształcenia, oprócz przygotowania teoretycznego, zapewnienia możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego.

 Oferta Instytutu obejmuje między innymi:

• realizację 480 godzin praktyki zawodowej śródrocznej i ciągłej,

• organizację zajęć praktycznych i ćwiczeniowych,

• bogate i profesjonalne wyposażenie zaplecza dydaktycznego,

• prowadzenie instytutowej biblioteki,

• wsparcie inicjatyw studenckich (koła naukowe, konkursy, wydarzenia kulturalne i sportowe).

Kończąc studia absolwent zdobywa wiedzę ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną. Uzyskuje podstawowe kwalifikacje zawodowe zależnie od wybranej grupy zajęć specjalizacyjnych. Zdobywa umiejętności komunikacji społecznej oraz refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową.

 

Studia I stopnia na kierunku Pedagogika prowadzone są w formie stacjonarnej i płatnej niestacjonarnej.

Nie wszystkie specjalności prowadzone są w formie niestacjonarnej (bliższe informacje znajdują się w opisach specjalności).

 

Kliknij i zobacz zaplecze dydaktyczne:

 kadr wąski

 

Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym:

kadr wąski 2