Charakterystyka

Studia prowadzone są na profilu praktycznym w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Na pierwszym roku studiów zaplanowane zostały przedmioty, które mają służyć poszerzeniu wiedzy studenta z zakresu pedagogiki, psychologii, socjologii, filozofii i metodologii. Po pierwszym roku studiów następuje wybór specjalności – obecnie proponujemy następujące specjalności: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz edukacja medialna z elementami dziennikarstwa. Ponadto w trakcie studiów zaplanowane zostały również praktyki zawodowe w wymiarze 480 godzin w placówkach dobranych odpowiednio do studiowanej specjalności.