Charakterystyka kierunku

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika realizowane są w formie stacjonarnej i płatnej niestacjonarnej. Podobnie jak pozostałe kierunki w Instytucie Pedagogicznym, również Pedagogika II stopnia prowadzona jest na profilu praktycznym, co znaczy, że studenci już w trakcie nauki i podczas 480 godzin praktyk zdobywają dodatkowe doświadczenie i specjalistyczne umiejętności, właściwe dla wybranego zawodu. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnej kadry wykładowców, posiadającej bogaty dorobek naukowy i doświadczenie zawodowe.

 Nasi absolwenci często jeszcze przed zakończeniem studiów mają zagwarantowane zatrudnienie, a wszyscy poznali rynek pracy i sprawdzili jak wygląda praca w wymarzonym zawodzie.

Studenci realizują swoje pasje, działając w kołach naukowych, przygotowując publikacje i referaty na konferencje naukowe, angażują się również w wydarzenia kulturalne i inicjatywy dla najmłodszych. Instytut biorąc odpowiedzialność za kształcenie swoich studentów dokłada wszelkich starań, by czas studiowania został wykorzystany efektywnie, doskonaląc programy kształcenia, wzbogacając ofertę edukacyjną, utrzymując stały i przyjazny kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz monitorując losy absolwentów.

 

 Kliknij i zobacz jak wyglądały wydarzenia organizowane w Instytucie Pedagogicznym

kadr wąski 2

 Kliknij i zobacz bazę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego:

kadr wąski