Studia I stopnia

Regulamin Konkursu na wyróżnienia najlepszych prac dyplomowych pierwszego i drugiego stopnia organizowanego przez Instytut Pedagogiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w roku akademickim 2018/2019


Informacje dotyczące składania prac dyplomowych 

Do dnia 14.06.2019 r. - studenci studiów stacjonarnych

Do dnia 15.06.2019 r. - studenci studiów niestacjonarnych

w Sekretariacie Instytutu Pedagogicznego należy złożyć komplet dokumentów zawierający:

1) Pracę dyplomową:

  • egzemplarz archiwalny (dwustronnie drukowany, dziurkowany, związany sznurkiem) w formie papierowej z załączoną opinią promotora zawierającą współczynniki podobieństwa (załącznik nr 2 do Regulaminu Antyplagiatowego – załącznik ten generuje się w systemie ASAP), oraz Raport ogólny z badania antyplagiatowego wygenerowany przez JSA (analiza JSA-dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie ASAP).
  • na stronie tytułowej egzemplarza archiwalnego pracy musi znajdować się akceptacja promotora.
  • egzemplarz w formie papierowej dla recenzenta (w formie uzgodnionej z promotorem)
  • egzemplarz dla promotora (w formie uzgodnionej z promotorem)

 

ZALECENIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANA PRACY DYPLOMOWEJ

Pobierz: Zalecenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Pobierz: Zalecenia dla kierunku PedagogikaZASADY EDYTORSKIE PRACY DYPLOMOWEJ
Pobierz: Praca dyplomowa – wybrane standardy APA

WZORY OPISU PRACY

Pobierz: Wzór strony tytułowej

Na stronie tytułowej pracy w miejscu KIERUNEK wpisujemy:

PEDAGOGIKA

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH
 

2) Dowód wniesienia opłaty za dyplom – 60 zł
(Studenci wpłacają na indywidualny numer konta, dostępny w zakładce Finanse po zalogowaniu na osobiste konto w Wirtualnym Dziekanacie).

 

3) Oświadczenie dotyczące praw autorskich, danych osobowych i wyrażenia zgody na udostępnienie pracy dyplomowej do celów naukowo – dydaktycznych przechowywany w ASAP i systemie antyplagiatowym (załącznik nr 3 do Regulaminu Antyplagiatowego – załącznik ten generuje się w systemie ASAP), oraz Raport ogólny z badania antyplagiatowego wygenerowany przez JSA (analiza JSA-dostępny na indywidualnym koncie studenta w systemie ASAP).

 

4) Kartę obiegową (do odbioru w Sekretariacie IP przez Starostę) 

 

5) 4 zdjęcia w formacie 4,5x6,5 (jedno zdjęcie podpisane ołówkiem)

 

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

REGULAMIN DYPLOMOWANIA PWSZ W NOWYM SĄCZU

Zarządzenie Rektora Nr 66/2017 w sprawie ramowego regulaminu dyplomowania studentów

 

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019 w sprawie wprowadzenia Regulaminu antyplagiatowego

 

SYSTEM ANTYPLAGIATOWY – informacje

LINK: Aktualne instrukcje oraz zasady obsługi Systemu Antyplagiatowego.

 

ZAGADNIENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO (obowiązują w roku 2018/2019)

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

- Pedagogika I stopnia