HARMONOGRAM

 

Harmonogram zajęć na semestr letni roku akademickiego 2018/2019 jest dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.

 

Objaśnienia grup:

W – wykład

C – grupa ćwiczeniowa

L – grupa laboratoryjna

I – grupa – gra na instrumencie

J – grupa – język obcy (studenci uczestniczą w lektoratach wg. odrębnych list zamieszczonych w gablocie. Każdy student uczestniczy w jednym lektoracie języka obcego).

F – grupa – wychowanie fizyczne