HARMONOGRAM:

Studenci kierunku Pedagogika I stopnia forma stacjonarna  znajdą swój harmonogram zajęć pod skrótem: 1-PED I st. S

Studenci kierunku Pedagogika I stopnia forma niestacjonarna znajdą swój harmonogram zajęć pod skrótem: 1-PED I st. N

Studenci kierunku Pedagogika II stopnia forma stacjonarna znajdą swój harmonogram zajęć pod skrótem: 1-KiRzPP II st. S

Studenci kierunku Pedagogika II stopnia forma niestacjonarna znajdą swój harmonogram zajęć pod skrótem: 1-LOG II st. N

 

 

Harmonogram na rok akademicki 2019/2020 ze zmianami dn. 18.11.2019 r.

Harmonogram może ulec zmianom !!!

Harmonogram zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 będzie po wprowadzeniu ostatecznych poprawek dostępny w Wirtualnym dziekanacie na indywidualnym koncie studenta.

 

!!! UWAGA !!!

Informacje o odwołanych zajęcia są dostępne po zalogowaniu w zakładce "ogłoszenia dla studenta"

(instrukcja logowania jest dostępna w gablocie Instytutu Pedagogicznego)

 

Objaśnienia grup:

W – wykład

C – grupa ćwiczeniowa

L – grupa laboratoryjna

I – grupa – gra na instrumencie

J – grupa – język obcy (studenci uczestniczą w lektoratach wg. odrębnych list zamieszczonych w gablocie. Każdy student uczestniczy w jednym lektoracie języka obcego).

F – grupa – wychowanie fizyczne