UWAGA! Opinia nauczyciela-opiekuna praktyk musi być sporządzona jako dokument dwustronny, czyli zapisany na 1 kartce! (zgodnie z wymogami archiwizowania dokumentów studentów)

 

WYKAZY:

Opiekunów

Wykaz Placówek z którymi Uczelnia podpisała porozumienie (praktyki płatne)

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Regulaminy praktyk (wg specjalności):

 

Nauczanie początkowe z językiem angielskim

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, język angielski

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

3. Terapia pedagogiczna

 

Logopedia i terapia pedagogiczna

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Logopedia

3. Terapia pedagogiczna

 

Praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Praca kulturalno-oświatowa

3. Terapia pedagogiczna

 

Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

1. Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 Regulaminy praktyk (wg specjalności):

 

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

1. Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne

2. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna