Dyrekcja Instytutu Pedagogicznego informuje o wynikach oceny zajęć dydaktycznych, przeprowadzonej w formie ankiety dokonanej przez studentów IP za rok akademicki 2017/2018

Średnia ocen w IP wynosi 2,72

Oceny najwyższe (powyżej średniej instytutu) uzyskało 22 nauczycieli w przedziale od 2,98-2,82

Oceny średnie uzyskało 17 nauczycieli w przedziale od 2,78-2,50

Oceny najniższe uzyskało 11 nauczycieli w przedziale od 2,48-1,77

 

 

Wyniki ankietyzacji za ostatni rok akademicki:

OCENA ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZEZ WYKŁADOWCÓW INSTYTUTU PEDAGOGICZNEGO W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

Ocena prowadzonych zajęć – 2016/2017 semestr zimowy

Ocena prowadzonych zajęć – 2016/2017 semestr letni

Ocena pracy sekretariatu – 2016/2017

Ocena pracy Rektoratu – 2016/2017