Zestawienie planów studiów dla poszczególnych kierunków i specjalności prowadzonych na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia w Instytucie Pedagogicznym PWSZ.

Tabele zawierają zajęcia prowadzone w danym roku akademickim na poszczególnych latach i obecnie realizowanych specjalnościach.

 

Studia I stopnia

 

 

1 ROK w roku akademickim 2018/2019

(semestr 1 i 2 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE

STUDIA NIESTACJONARNE                                                     

 Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną)  Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną)
Pedagogika (edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem angielskim)  -
Pedagogika (doradztwo zawodowe) Pedagogika (doradztwo zawodowe)
Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna i mediacja) Pedagogika (pedagogika resocjalizacyjna i mediacja)
Pedagogika (logopedia i terapia pedagogiczna)  -

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią)

 -

 Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
(edukacja artystyczna z terapią zajęciową i arteterapią)

 -

 

 

 

 2 ROK  w roku akademickim 2018/2019

(semestr 3 i 4 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE
STUDIA NIESTACJONARNE
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  -
 Logopedia i terapia pedagogiczna  -
-  Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
 Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja  -
 Sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią  -

 

 3 ROK w roku akademickim 2018/2019

(semestr 5 i 6 planu studiów)

STUDIA STACJONARNE                                                   
STUDIA NIESTACJONARNE
 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  -
 Logopedia i terapia pedagogiczna  -
 Praca kulturalno-oświatowa i terapia zajęciowa  -
 -  Wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną
 Pedagogika resocjalizacyjna i mediacja  -
 Sztuki wizualne i cyfrowa kreacja obrazu  -