baner eu

Studentko, studencie,

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji projektu pn. „Kompetentny Inżynier”.

Rekrutacja do projektu „Kompetentny Inżynier” trwa do 28 lutego 2018 roku.

Regulamin, Formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Instytucie Technicznym - pokój nr 1.14
w terminie do 28 lutego 2018 roku. w godzinach pracy biura projektu lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej
z dopiskiem „Projekt KI ” (decyduje data wpływu listu do Uczelni).

W dniu 12 stycznia 2018 roku w auli Instytutu Technicznego, odbył się wykład otwarty prof. dr hab. inż. Tadeusza Uhla, pracownika naukowego AGH w Krakowie, pn. „Rola przedsiębiorstwa we współczesnej uczelni wyższej".

Wszystkich zgromadzonych przywitał prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, dyrektor Instytutu Technicznego.

Sala wykładowa Instytutu Technicznego zgromadziła liczne grono studentów oraz wykładowców naszej Uczelni zainteresowanych tą problematyką.

Wykład został zorganizowany w ramach cyklu otwartych wykładów w Instytucie Technicznym w ramach obchodów Jubileuszu 20 lecia Uczelni.

Serdecznie zapraszamy na kolejny wykład, szczegóły podamy już wkrótce.

W dniu 8 stycznia 2018 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”

Olimpiadę od 20 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali ponadto nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 16 marca 2018 roku na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r.

W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 69 uczniów z czego 65 reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach – 2 osoby , oraz Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach – 2 osoby.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.

INnovation​ ​Technology​ ​Conference​ ​(INT​ ​C)​ to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez studentów Politechniki Rzeszowskiej, a dokładniej przez członków dwóch Kół Naukowych: Elektroniki i Technologii Informacyjnych (Rzeszowska Grupa IT) oraz Informatyków KOD (Rzeszowska Grupa.NET).

Konferencja ta ma na celu zachęcić młodych miłośników branży IT do dalszego rozwoju w tym kierunku oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom współczesnego rynku pracy na podkarpaciu.

Nasi studenci IV roku Informatyki Stosowanej z Instytutu Technicznego również włączyli się do udziału w tegorocznej edycji.

Konferencja ta, to nie tylko wykłady i prelekcje, ale również specjalnie utworzona strefa targowa, która zgromadziła największe firmy IT i nie tylko (Asseco Poland, Deloitte, Fabrity, PGS Software, Ailleron, Concise Software, Bank Pekao S.A, SoftSystem, IBM, Samsung Inkubator, Predica, RMF FM, Eska Rzeszów ).

Studenci podczas przerw między wykładami brali udział w konkursach organizowanych przez firmy IT, jak również włączyli się w dyskusję na temat staży oraz praktyk studenckich z rekruterami firm programistycznych.

 

 

 

 

Trwa rekrutacja na studia inżynierskie w Instytucie Technicznym na trzech kierunkach w form08e studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 
Studia I stopnia (inżynierskie):

Informatyka

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Studia II stopnia (magisterskie)

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji


Zobacz także:

Studia podyplomowe

Kursy dokształcające

 

Harmonogram prac Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej

 

Bliższe informacje dotyczące zasad rekrutacji

 

 

 

Już od 8 stycznia 2018 rusza rekrutacja w Instytucie Technicznym na kierunkach magisterskich w form08e studiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

 
Studia II stopnia (magisterskie)

Mechatronika

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

 

 Bliższe informacje dotyczące zasad rekrutacji

 

 

 

Zespól Szkół nr 1 w Gorlicach, szkoła partnerska PWSZ, organizował już po raz piąty Szkolne Dni Kariery w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Dyrekcja Szkoły zaprosiła przedstawicieli Instytutu Technicznego, aby przedstawili ofertę kształcenia kierunków inżynierskich, a w szczególności zachęcili do pracy w zawodzie mechatronik. Uczelnię reprezentowali mgr inż. Tadeusz Kantor oraz mgr inż. Józef Wójcik. 

 

 

 

W dniu 16 listopada 2017 roku w Instytucie Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie z Panią Teresą Kupis oraz Panem Michałem Kądziołką – przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Zespołem Zamiejscowym w Nowym Sączu. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Studencie sprawdź, czy jesteś przedsiębiorczy”.

Spotkanie odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej kolejności studenci mieli możliwość skorzystania z indywidualnej usługi Bilansu Kariery, w czasie której mogli m.in. skonsultować bądź przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny), określić swoje zainteresowania i preferencje zawodowe, a także poznać swoje mocne strony oraz kompetencje przedsiębiorcze przy użyciu narzędzi diagnostycznych tj. gry interaktywne, testy psychologiczne. Następnie odbył się wykład otwarty, wygłoszony przez Panią Teresę Kupis, w czasie którego studenci zaznajomieni zostali z projektem Kierunek Kariera, w ramach którego będzie możliwość otrzymania bonów szkoleniowych na kursy m.in. językowe, komputerowe oraz prawo jazdy różnych kategorii.

Organizatorem spotkania było Akademickie Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

W dniu 8 listopada 2017 w auli Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

Uczestnikami tych prestiżowych eliminacji byli uczniowie z ZSE-M w Nowym Sączu z klas: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych oraz teleinformatycznych, interesujący się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk.

Od wielu lat uczniowie z ZSE-M w Nowym Sączu w ogólnokrajowej rywalizacji, zajmują czołowe miejsca w finale olimpiady centralnej.