W dniu 8 listopada 2017 w auli Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu, odbyły się szkolne eliminacje Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „Euroelektra”.

Uczestnikami tych prestiżowych eliminacji byli uczniowie z ZSE-M w Nowym Sączu z klas: elektrycznych, elektronicznych, mechatronicznych, informatycznych oraz teleinformatycznych, interesujący się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk.

Od wielu lat uczniowie z ZSE-M w Nowym Sączu w ogólnokrajowej rywalizacji, zajmują czołowe miejsca w finale olimpiady centralnej.