W dniu 8 stycznia 2018 roku w Instytucie Technicznym PWSZ w Nowym Sączu odbyły się zawody drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej – „EUROELEKTRA”

Olimpiadę od 20 lat organizuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich z siedzibą w Warszawie, które powołuje Główny Komitet Olimpiady.

Komitet Główny Olimpiady tworzą przede wszystkim nauczyciele akademiccy z politechnik, uniwersytetów i akademii oraz specjaliści związani zawodowo z przemysłem z całej Polski.

Na funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady został powołany wykładowca w Zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ mgr inż. Tadeusz Kantor.

Komisję reprezentowali ponadto nauczyciele akademiccy z Politechniki Krakowskiej, nauczyciele z Zespołu Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, nauczyciel z Zespołu Szkół nr 1 w Gorlicach, oraz nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych w Gorlicach

Pierwszy stopień olimpiady odbył się w szkołach ponadgimnazjalnych i uczestniczyło w nim 2062 uczniów ze 110 szkół z całej Polski.

Drugi etap odbył się w 12 okręgach na terenie kraju, a wśród tych wiodących ośrodków znalazła także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Finał olimpiady (zawody III stopnia) zostanie zorganizowany w dniu 16 marca 2018 roku na Uniwersytecie Techniczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uroczyste ogłoszenie wyników olimpiady nastąpi w dniu 20 kwietnia 2018 r.

W tym roku uczniowie rozwiązywali zadania tradycyjnie w grupie elektrycznej, elektronicznej oraz teleinformatycznej.

W PWSZ Nowym Sączu do zadań przystąpiło 69 uczniów z czego 65 reprezentowało Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowy Sączu, a pozostali Zespół Szkół nr 1 w Gorlicach – 2 osoby , oraz Zespół Szkół Technicznych w Gorlicach – 2 osoby.

Wszystkim uczestnikom Olimpiady serdecznie gratulujemy udziału w zawodach, oraz życzymy dalszych sukcesów.