W dniu 7 maja 2018 roku odbyła się wizyta studentów studiów drugiego stopnia I roku kierunku Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ w firmie Fakro w Nowym Sączu.

Na wstępie, studenci spotkali się z pracownikami firmy Fakro, gdzie czekały na nich upominki w postaci firmowych gadżetów. Miłym akcentem spotkania było wystąpienie absolwentki Instytutu Technicznego PWSZ Izabeli Szczurek, która przybliżyła wiele aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzaną innowacyjność, zdobywanie certyfikatów, patentów oraz odzysku materiałów z recyklingu.

Pracownik działu kadr przybliżył studentom zagadnienia związane z rekrutacją i praktykami, stażami, która oferuje firma. Dodatkowo przedstawiono informację o projekcie – „Ambasador Marki” i zaoferowano możliwość odbycia praktyk w firmie.

Dział technologii i organizacji produkcji zaprezentował pracownik firmy, który przedstawił tematykę systemów zarządzania i produkcji. Ponadto przybliżył problematykę warsztatów ciągłego doskonalenia, wspomniał jak ważna jest wizualizacja, czyli jasne i czytelne przekazywanie informacji.

Ostatnią częścią wizyty była wycieczka po przedsiębiorstwie. Przygotowało dla studentów około 2 kilometrową ścieżkę po działach produkcji wraz z informacjami o ich funkcjonowaniu. Studenci mieli także, okazje zobaczyć przebieg badań związanych z próbami wytrzymałościowymi szkła stosowanego przy produkcji wyrobów firmy.

Na zakończenie studenci wraz z dr inż. Anny Kochanek (opiekunem z ramienia PWSZ) zostali zapoznani z działalnością Fundacji „Pomyśl o Przyszłości” i zaproszeni do współpracy podczas studenckich praktyk zawodowych.