W dniu 18 maja 2018 r. studenci 2 roku kierunku Mechatronika uczestniczyli w wizycie studyjnej w Spółdzielni Pracy „Muszynianka” – polskiej firmie zlokalizowanej w Krynicy-Zdroju.

W jej skład wchodzi Zakład Eksploatacji Wody Mineralnej w Muszynie, gdzie w większości rozlewana jest woda mineralna. W 2017 roku Muszynianka uruchomiła nową linię produkcyjną, która jest najnowocześniejszą linią tego typu w Polsce i jedną z najnowocześniejszych w Europie.

Celem wizyty było umożliwienie studentom zdobycia doświadczenia bazującego na obserwacji praktyki przemysłowej. Studenci mieli okazję zapoznać się z działalnością firmy, zwiedzić dwie linie produkcyjne i magazyny. Zostali zapoznani z zasadami bhp, rozwiązaniami organizacyjnymi, używanymi technologiami, parkiem maszynowym, metodami produkcji i kontroli jakości obowiązującymi w firmie.

Szczególnym obszarem zainteresowań studentów było sterowanie linii produkcyjnych służących do rozlewania i pakowania wody mineralnej. Wydajność obu linii produkcyjnych aktualnie wynosi 42 tyś. butelek 1,5 l. na godzinę. Podczas spotkania z praktyką przemysłową studenci mieli możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej z wiedzą praktyczną, którą w bardzo przyjazny sposób przekazywali pracownicy „Muszynianki”. Ponadto dowiedzieli się jakie działania podejmuje firma w celu zapewnienia niezawodnej pracy obu linii. Na zakończenie wizyty każdy uczestnik otrzymał butelkę wody „Muszynianka”

Mamy nadzieję, że doświadczenie to będzie motywować naszych studentów do zdobywania i poszerzania swojej wiedzy i umiejętności.