W dniu 07.06.2018 roku studenci Koła Naukowego VEHICULUM w składzie Rafał KROK, Mikołaj RADZIK oraz Mateusz NOWAK uczestniczyli w XLII STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ „Potencjał innowacyjny w inżynierii produkcji i technologii materiałów” organizowanej przez Politechnikę Częstochowską.

Tematyka wystąpień była następująca:

  • „Praca z komputerem pod kątem BHP” Rafał KROK
  • „Rejestracja czasu pracy kierowcy w Polsce po roku 2006” Mateusz NOWAK
  • „Problem odpadów oraz sposoby i kierunki ograniczania ilości powstających odpadów” Mikołaj RADZIK

Wysoki poziom merytoryczny wykładu Mateusza Nowaka pozwolił zająć Mu trzecie miejsce w konkursie na najlepsze wystąpienie.